Bultaco Pursang MK5 125cc

Cedido por Josep Mª Huerta

pursang mk5