Familia gallega con Vespa 1960

Familia gallega con Vespa 1960

La foto es de Francesc Català Roca

galicia